โหนสลิงเหินเวหา – ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยา Pattaya Floating Market

โหนสลิงเหินเวหา

โหนสลิงเหินเวหา

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชืนชอบความหวาดเสียว ตื่นเต้นท้าทายไม่มีปัญหากับความสูงเพราะต้องห้อยโหนตัวเองไป-กลับกับลวดสลิงที่มีความยาวไปกลับกว่า 300 เมตรและมีความสูงเท่ากับตึก 4 ชั้น หรือประมาณ 15 เมตร เหนือผิวน้ำโดยสามารถเริ่มต้นการผจญภัยได้จากหอคอยภาคเหนือหรือภาคใต้ก็ได้ โดยสนนราคาเพียงแค่คนละ 100 บาท ท่านสามารถซื้อตั๋วได้บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วด้านหน้าหรือที่บริเวณด้านหน้าทางเข้ากิจกรรมกับพนักงานได้โดยตรง
หมายเหตุ: เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมผาดโผน ผจญภัย กรุณาสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากความประมาทของท่าน ทาง ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย/สูญเสียที่เกิดขึ้น