การแสดงรำมวยเด็ก – ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยา Pattaya Floating Market

การแสดงรำมวยเด็ก

การรำมวยไหว้ครูมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีที่มาว่าศิษย์ต้องมาอยู่อาศัยกับครูมวยเพื่อมาขอวิชามวยซึ่งระหว่างที่มาอยู่จะคอยดูแลปรนนิบัติครูมวย ครูมวยจะคอยดูว่าศิษย์มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความมานะพยายาม และมีความเคารพศรัทธาต่อครูผู้สอน จึงจะมีการอนุญาตให้ทำพิธีขึ้นครู หรือ พิธียกครู เพื่อแสดงถึงการยอมรับซึ่งกันและกันทั้งครูและศิษย์โดยใช้การไหว้ครูรำมวย เป็นการร่ายรำในกีฬามวยไทยเพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณและความเคารพต่อครูมวยซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ท่าร่ายรำที่นิยมทำการไหว้ครูมากที่สุดคือ พรหมสี่หน้า, หงส์เหิร, ยูงฟ้อนหาง, สอดสร้อยมาลา, พระรามแผลงศร, พยัคฆ์ตามกวาง, เสือลากหาง, สาวน้อยประแป้ง, ลับหอกโมกขศักดิ์ และกวางเหลียวหลัง ฯลฯ
24782
ทางตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยาจึงมีการเปิดหมวกการแสดงโชว์รำมวยเด็กเป็นเด็กหญิงที่ฝึกการแสดงตั้งแต่อายุ 4 ขวบซึ่งมีลีลาที่สวยงามอ่อนช้อย โดยรำสวยดังกล่าวมีการผสมผสานการอ่อนตัวโดยดัดแปลงใส่ความยิมนาสติกเข้าไปด้วย นักท่องเที่ยวที่ชมต่างประทับใจและปรบมือให้หนูน้อยคนนี้ ทางตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยาได้เปิดโอกาสให้หนูน้อยได้มาแสดงความสามารถพิเศษด้วยการเปิดหมวกเพื่อมีรายได้ใช้เป็นทุนการศึกษาถือเป็นการส่งเสริมพรสวรรค์และให้เด็กขยัน อดทนได้รับสิ่งที่มาค่ากลับไป นอกจากรอยยิ้ม เสียงปรบมือนั่นเอง สนใจรับชมการแสดงสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง T.088-444-7777 Call Center หรือ inbox ทางเฟสบุคตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา