การแสดงประจำวัน – ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยา Pattaya Floating Market

การแสดงประจำวัน

การแสดงประจำวัน


เพื่อทำให้วันหยุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวทุกท่านสมบูรณ์และสวยงาม ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ได้จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละวันโดยประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย , การแสดงโชว์คาบาเร่ย์ , การแสดงดนตรีสดของวงไทยพิณอินเตอร์, การละเล่นพื้นบ้านของไทย เช่น มวยทะเล เป็นต้น โดยเริ่มเวลาแสดงตั้งแต่ 10.00 - 18.30 น. ตามรอบและรายละเอียดด้านล่างนี้
21639