การประกวดการตกแต่งเรือสวยงาม ในวันลอยกระทง 61 – ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยา Pattaya Floating Market

การประกวดการตกแต่งเรือสวยงาม ในวันลอยกระทง 61

ประกวดนางฟ้าจำแลงในวันลอยกระทง 2561
พฤศจิกายน 23, 2018
ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยาร่วมสนับสนุน Play Badminton Pattaya #3.5
พฤศจิกายน 24, 2018

การประกวดการตกแต่ง🛶เรือสวยงาม ในงานสืบสานประเพณี สุขีวันลอยกระทง ในคอนเชปต์การสวยงามแบบไทยในวิถีชาวริมน้ำ
ร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมตกแต่งเรือสวยงามล่องเต็มลำน้ำของตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา