การประกวดกระทงสวยงามคอนเชปต์การรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยา Pattaya Floating Market

การประกวดกระทงสวยงามคอนเชปต์การรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยาร่วมสนับสนุน Play Badminton Pattaya #3.5
พฤศจิกายน 24, 2018
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ธันวาคม 5, 2018

การประกวดกระทงสวยงามคอนเชปต์การรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในงานสืบสานประเพณี สุขีวันลอยกระทง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561