การแสดงประจำวัน

การแสดงประจำวัน


เพื่อทำให้วันหยุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวทุกท่านสมบูรณ์และสวยงาม ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ได้จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละวันโดยประกอบด้วยการฟ้อนรำ การละเล่น และการแข่งขัน สลับสับเปลี่ยนกันสร้างสีสันชั่วโมงละ 1 รอบ เริ่มต้นจากเวลา 10.00 - 18.30 น. ตามรอบและรายละเอียดด้านล่างนี้
02
1
2
3
4
5
6