เรียนฟรี📣เปิดรับสมัคร📣 บุคคลทั่วไปวิชาชีพช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำ

ท่านนายกเมืองพัทยานายสนธยา คุณปลื้มเป็นเกียรติมาในวันครบรอบ 10 ปี ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา
พฤศจิกายน 1, 2018
เชิญร่วมงานสุขีวันลอยกระทง 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา
พฤศจิกายน 8, 2018

#อยากวาดรูปเป็น #อยากมีอาชีพติดตัว #ต้องลงมือ
✔เปิดเรียนฟรี..!!!!
✔รับผู้สนใจ💓อยากเรียนรู้วิชาศิลป์
สอนวาดโดยคุณครูเอ (ศูนย์การเรียนรู้สิทยาลัยในวัง) สาขาตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา
📣เปิดรับสมัคร📣
บุคคลทั่วไปวิชาชีพช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำ
✔หลักสูตร 800 ชม.
✔เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 15 ปีขึ้นไป
☎ สนใจติดต่อ 099-632-9465
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561