ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยาร่วมสนับสนุน Play Badminton Pattaya #3.5

การประกวดการตกแต่งเรือสวยงาม ในวันลอยกระทง 61
พฤศจิกายน 23, 2018
การประกวดกระทงสวยงามคอนเชปต์การรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พฤศจิกายน 24, 2018

ตลาดน้ำ ๔ ภาคพัทยาร่วมสนับสนุน Play Badminton Pattaya #3.5
ในการเป็นสปอนเซอร์มอบน้ำดื่มให้นักกีฬา